Ülevaade logodest

Muudatused tunniplaanis 


Põhitunniplaan alates 18.03.2019


Menüü 

............................................................

TEADE

08.04.2019 kell 16:00 toimub Koigi põhikoolis Narko loeng õpetajatele ja lastevanematele. Loeng räägib erinevatest narko ainetest ja kuidas ära tunda, et noor on tarvitanud narkootilist ainet. Tegemist on väga huvitava ja õpetliku loenguga.

Loengut viib läbi Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplas, kes on eelnevalt töötanud narkopolitseinikuna.

Hea meel oleks kui ka Imavere kooli õpetajad ja ka lapsevanemad kes on antud teemast huvitatud saaksid loengus osaleda.

Kuna meie prefekt on väga hõivatud ja seda loengut väga keeruline koolidesse saada siis, kasutame seda ära maksimaalselt, et ta oli nõus Järva valla kooli tulema.

Huvilised palun andke endast teada! Vajadusel on loengule minemiseks transpordi võimalus!

...........................

Teade

18. märtsil 2019.a võttis Imavere Põhikool kasutusel MUREKASTI, kuhu saavad

oma mure postitada kõik Imavere Põhikooli õpilased ja ka õpetajad, koolitöötajad.

Vahel on nii, et mure on suur, kuid kuidagi ei leia endas jõudu sellest rääkida või abi otsida, siis on lihtsam kirjutada. Või tead äkki oma sõbra murest, mida ta ise julge rääkida. Ulata siis abikäsi sõbrale ja kirjuta tema eest. Igale murele on lahendus.

Murekasti avab sotsiaalpedagoog, kes annab vajadusel mureküsimuse lahendamiseks vastavale spetsialistile või tehakse seda ühtses meeskonnas. Alati ei peagi kõiki muresid kohe lahendama hakkama , vaid piisab ka sellest, kui saad mure hinge pealt ära rääkida või kirjutada.

Et Sa oma murele vastuse saaksid, peaksid kindlasti alla kirjutama oma õige nime. Kui soovid, et Sinu nimi jääks anonüümseks muret lahendades, siis kirjutagi, et Sa ei soovi oma nime avaldada. Me arvestame sellega.

Murekast asub koolimaja esimesel korruse infotahvli kõrval.

Niina Pihelgas

........................


.......................

........................

.............................
8.-9.klassile!!!
HARIDUSINFO ALLIKAD
http://www.rajaleidja.ee/noor/ - karjääriteemalised artiklid, töölehed, nõuanded, kasulikud karjääriinfo allikad
http://ametid.rajaleidja.ee/ - saab teada, milliseid ameteid on olemas; uurida, mida Sulle huvipakkuva ameti esindaja igapäevaselt teeb; vaadata fotosid, videoid ametitest; proovile panna oma teadmised erinevate ametite kohta; infot tööturu hetkeseisu ja trendide kohta.
https://www.teeviit.ee/ - erinevaid eluvaldkondi (haridus, töötamine, vabatahtlik tegevus, suhted, tervis, jm) puudutav noorteinfo ja nõuanded http://www.kutseharidus.ee/ - kutseõppega seotud info ja võimalused, erialade ja koolide info
http://www.rajaleidja.ee/korgkoolid - Eesti kõrgkoolide loetelu http://oska.kutsekoda.ee/ - töötamise tulevikutrendid ja kutsevaldkondade tööjõuvajaduste prognoosid
https://startit.ee/ - IKT-valdkonna ametid, õppimisvõimalused, IKT rolliprofiilide struktuur, valdkonna sündmused ja uudised
http://www.miks.ee/ - loodusteaduste ja inseneeria valdkonna ametilood ja muu kasulik info
http://archimedes.ee/enic/haridussusteem/korgkoolid/ - Eesti kõrgkoolide loetelu otselinkidega koolide veebilehtedele
http://ekka.archimedes.ee/korgkoolide-oppekavad/ - Eesti kõrgkoolide õppekavade andmebaas
https://www.haridussilm.ee/ - haridusinfo: statistika, uuringud, rahulolu ja koolide andmed ja tulemus- ja tõhususnäitajad
.................