Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:
 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.


...................................................................................................................................

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus;
 • matemaatika;
 • valikeksam õpilase valikul.

Vene õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel teise keelena või eesti keel ja kirjandus – õpilase valikul;
 • matemaatika;
 • valikeksam õpilase valikul.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • inglise keel;
 • saksa keel;
 • vene keel võõrkeelena;
 • prantsuse keel;
 • bioloogia;
 • keemia;
 • füüsika;
 • geograafia;
 • ajalugu;
 • ühiskonnaõpetus;
 • vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksamid. Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-valimine/
...................................................................................................................................

Tasemetööd I kooliastme (1.–3. klassi) kohta:

 • 3. klassi õpilastele matemaatika;
 • 3. klassi Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;
 • 3. klassi vene õppekeelega kooli õpilastele vene keel;
 • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme (4.–6. klassi) kohta:

 • 6. klassi õpilastele eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;
 • 6. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;
 • 6. klassi vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö;
 • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.
Allikas: Innove.ee https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/