Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal:

 • eesti keel: 3. juunil 2019
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 3. juunil 2019
 • eesti keel teise keelena (suuline): 3.–5. juunil 2019
 • matemaatika: 10. juunil 2019
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
...................................................................................................................................

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus;
 • matemaatika;
 • valikeksam õpilase valikul.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • inglise keel;
 • saksa keel;
 • vene keel võõrkeelena;
 • prantsuse keel;
 • bioloogia;
 • keemia;
 • füüsika;
 • geograafia;
 • ajalugu;
 • ühiskonnaõpetus;
 • vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

Kui õpilane on viimase kuue õppeaasta jooksul vahetanud kooli ning sellega on muutunud ka tema õppekeel, siis on õpilasel õigus ise valida, kas ta sooritab eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Lõpueksamite valimine

...................................................................................................................................

2018/2019. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
 • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
 • matemaatikas: 21. mai 2019.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.
9. klassi õpilastele digipädevuste testi https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/uldpadevustestid/digipadevustest/

Allikas: Innove.ee