2017/18 õa kooli hoolekogu järgnevas koosseisus:

1. Margit Reinpõld; 

2. Merlin Miilits; 

3. Eve Okas; 

4. Pille Kotka; 

5. Pille Selter; 

6. Maarja Okas; 

7. Gerly Rännik;

8. Anto Rull.

 

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.


korraldus 150

korraldus 260 (kooli hoolekogu).pdf

korraldus 253 (kooli hoolekogu) koos muudatusega.pdf

korraldus 221 (korr 253 p 1.5 muutm.).pdf
korraldus 186
Imavere Põhikooli hoolekogu.pdf
Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu(ät)imaverepk.ee

Koosolekute protokollid: 
Imavere Pk hoolekogu koosoleku protokoll nr 50, 29. juuli 2019
Imavere Pk hoolekogu koosoleku protokoll nr 49, 28. märts 2019
Imavere PK hoolekogu koosoleku protokoll nr 48, 13. nov 2018
Imavere PK hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr 47, 5. okt 2018
Imavere PK hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr 46, 2. mai 2018
Imavere PK hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr 45, 17.aprill 2018
Imavere PK hoolekogu koosoleku protokoll nr 44, 21. veebr 2018