E- kooli saab siseneda siin

Imavere vald
Imavere lasteaed
Imavere rahvamaja
Imavere Piimandusmuuseum

.............................................................................................................................

Kuigi perearst ei pea enam väljastama puudumistõendeid, soovitame õpilase tõsisema haigestumise korral siiski pöörduda perearstile konsultatsiooniks. Kui peale haigust on vaja vähendada kehalise kasvatuse tunnikoormust vms arvestada, siis palume vanemal selle puudumistõendile märkida.

.................................................................................................................

Tarkvanem.ee

Juhendeid ja näpunäiteid lapse igapäevase kasvatusega toimetulekuks.

.................................................................................................................

Volikogu võttis vastu huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra https://www.riigiteataja.ee/akt/417102017030.

.................................................................................................................

Rajaleidja ja PPA pöördumine lapsevanemate poole

.................................................................................................................................

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht kirjutab, et alkoholireklaami piiramise idee lähtub eelkõige meie noorte tervise ja tuleviku huvidest. On tõestatud, et alkoholireklaamid suurendavad tarbimist ning selle mõju avaldub kogu elu vältel. Kui ühest küljest on reklaami mõju ajas suurenev, siis erinevaid eksperimentaaluuringuid näitavad, et reklaamil võib olla ka otsekohene mõju tarbimisele.

Alkoholipoliitika faktileht.pdf

.............................................................................................................................

https://www.hm.ee/et/tegevused/koolivaheajad

Imavere PK liikumispidu.pdf

.................................................................................................................

Edastame teavituskirja vanematele kui 16-aastastele õpilastele peretoetuste maksmise teemal. 

Lugupidamisega Sotsiaalkindlustusamet 

Vt täpsemalt siin

.................................................................................................................

Lugupeetud lapsevanem/ noorsportlane,


Ootame OÜ Innomedica Spordimeditsiinikeskusesse kõiki noorsportlasi perioodilisele tervisekontrollile Eesti Haigekassa ennetusprojekti raames: "Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks."
* Sihtgrupp: 9-19 aastased noored, kelle treeningtundide kestus nädalas on 6 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit). Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.
* Baas- ja täiendavad uuringud (meditsiinilistel näidustustel) on kindlustatud noorsportlastele tasuta. Tasuda tuleb ainult visiiditasu 5.-

* Registreerimine telefonil: (+372) 6419510 või e-posti teel: sport@innomedica.ee
* Aadress: Sõjakooli tn. 10, Tere tennisekeskus, I korrus, Tallinn.

Registreerimiseks vajaminev info:
- nimi:
- vanus:
- spordiala:
- treeningtundide arv nädalas:
- spordiklubi:
- tel. number:

Täiendav informatsioon: http://innomedica.ee/teenused-2/noorsportlaste-tervisekontroll/
Projekti tutvustus: http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele/

Lugupidamisega,
Innomedica OÜ

.................................................................................................................
Turvaliseks liiklemiseks Maanteeameti kiri.pdf
                                      Maanteeameti kiri 2.pdf
.................................................................................................................

Kooli huvijuht Krista Tiitmaa tutvustab Imavere kooli huvitegevust Huvitegevus 2014-2015.pdf

.................................................................................................................

Sotsiaalkindlustusametist edastati Soomest pärit materjal lapsevanemaks olemisest, mis on nüüd valminud kujundatuna eesti keeles.

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/turvalise_lapsepolve_poole/

Palume tutvuda.

.................................................................................................................

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes.pdf          2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel – 1. juuni 2017. a; 
  • matemaatika – 7. juuni 2017.a; 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.                                                 


Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;

  • kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2017. a; tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses.