Lapse lahkumine koolist

  1. Esitada isiklikult lapsevanema põhjendatud avaldus kooli direktorile,
  2. Õpilane tagastab eelnevalt koolile õpikud, raamatukogu raamatud ja muu varustuse.

Koolist saab õpilane

  1. allkirjastatud klassitunnistuse,
  2. õpilasraamatu väljavõtte.

Tervisedokumendid väljastab Imavere Perearstikeskus, tel 389 7523.

 

Infot saab ka telefonidel 3897 593 ja 53 738 483