Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja õpilaste vastuvõtukord asuvad järgneval lingil   IMAVERE VALLAVALITSUSE MAARUS.pdf


Lapse vastuvõtt kooli

Infot saab kooli  telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

http://jarvavald.kovtp.ee/esimest-korda-kooli-mineva-lapse-toetus


 

Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada

  1.  
avaldus
2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3.

sünnitunnistus (koopia saab teha koolis)

4.
tervisekaart (saab perearstilt)


Lapse tulekul teisest koolist tuleb esitada

  1.  
avaldus
 2.
1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks
 3.
sünnitunnistus (koopia saab teha koolis)
 4.
tervisekaart (saab perearstilt)
 5.
klassitunnistus
 6.
väljavõte õpilasraamatust