Innove Järvamaa Rajaleidja keskus pakub lapsevanematele erinevaid teenuseid ja teemaõhtusid.

Järvamaa Rajaleidja keskuse leht  http://www.rajaleidja.ee/jarvamaa/