• Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

  • Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
  • 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
  • 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
  • Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
  • Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
  • 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  • 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
  • 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
  • Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel, mida saab vaadata siin
  • väljaavõte sotsiaalministri määrusest 01.09.2010 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele