Tööle kaasa

24. märts  siiri.tamm. Kommentaarid: 0

18.-22.02 toimus projekt "Võta laps tööle kaasa". Imavere kool osales selles väga aktiivselt. Eestvedajaks oli Signe Mitt. 

Kuna selgus, et töö eripärast tingituna ei olnud  paljudel vanematel last tööle kaasa võtta võimalik, siis tegi IM klubi erilise pakkumise. „TÖÖLE KAASA“ projektile pakkusi oma abi: 1) MTÜ TEEOTSA TALU -Tanel Teas, 2) Katlahooldus – Tagmar Tamm, 3) Service66 OÜ – Revo Taar. Suur aitäh abipakkujatele! 

"Tööle kaasa" projekti raames külastati 19.02 STORA ENSO ettevõtet. Peamiselt algklasside lapsed said palju kogemusi ja teadmisi suurte inimeste töödest.

 

Info edastas Signe MittHea lapsevanem

IMAVERE PÕHIKOOL on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Algatuse idee seisneb selles, et 18.−22. veebruaril 2019 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus ühel tööpäeval vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. 2019. aasta algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele.

Milline on projektis osalemise kasu?

Õpilane, laps, noor

·         saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;

·         näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;

·         saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

 

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.

 

Lgp lapsevanemad, palun uurige  järele, kas Teie tööandja  võimaldab sel päeval Teil laps tööle kaasa võtta.

Palun andke teada ka sellest, kui Teil on võimalik võtta lisaks oma lapsele tööle kaasa veel mõni oma lapse klassikaaslane, kellel pole mingil põhjusel võimalik oma vanema töökohta külastada.

Head koostööd soovides! 

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: