News

eTwinningu projekt 21. February siiri.tamm


Imavere Põhikooli õppealajuhataja Margit Reinpõld osales rahvusvahelisel eTwinningu seminaril Tallinnas ja üheskoos Belgia, Prantsusmaa ning Norra õpetajatega algatati   eTwinningu projekt "Virtual field trip in a foreign country". Hakkame tegutsema!

Imavere Põhikooli õppealajuhataja Margit Reinpõld osales rahvusvahelisel eTwinningu seminaril Tallinnas ja üheskoos Belgia, Prantsusmaa ning Norra õpetajatega algatati   eTwinningu projekt "Virtual field trip in a foreign country". Hakkame tegutsema!