Õppetöö

Konsultatsiooniajad


Ainekonsultatsioonide ajad on kirjas konsultatsiooniplaanis. Igal õpilasel on õigus saada konsultatsiooni aineõpetajalt. Mitterahuldavate õpitulemuste korral on võib aineõpetaja kohustada õpilast osalema ainekonsultatsioonides. Õpetaja kirjutab vastavasisulise teate õpilase e-kooli märkustesse ja õpilasel on sellisel juhul kohustus konsultatsioonitunnis osaleda.

Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (3)

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. 

Konsultatsioonide ajad 2019/20. õppeaastal 

aineõpetaja

aeg

ruum

Õp Gerly Lehtmets

E alates 6. tunnist

T alates 7. tunnist

Lepi enne kokku! 

Inglise keele klass

Õp Kaja Kaju 

E 8. tund

K 7. tund ja kokkuleppel

Vene keele klass

Õp Siiri Tamm 

T 7. tund või kokkuleppel 

Käsitööklass

Õp Krista Tiitmaa 

E 7. tund või kokkuleppel

Muusikaklass

Õp Ann Roots 

N 6. tund, 7. tund

Lepi enne kokku!

2. klass

Õp Margit Reinpõld 

T 6. tund

Lepi enne kokku! 

1. klass

Õp Ingrid Asser 

T 7. tund

N 7. tund või kokkuleppel

Loodusainete klass

Õp Tanel Kipper 

T 7. tund

N 6. tund või kokkuleppel 

Matemaatikaklass

Õp Signe Mitt 

T 6. tund või kokkuleppel

3. klass

Õp Taiga Laur 

R 8. tund, kokkuleppel

Spordihoone

Õp Aili Roosa 

T 7. tund

N 7. tund

Eesti keele klass

Õp Innar Rohtsalu 

E ja N  

Lepi enne kokku!

Tööõpetuse klass

Ainekonsultatsioonide ajad on kirjas konsultatsiooniplaanis. Igal õpilasel on õigus saada konsultatsiooni aineõpetajalt. Mitterahuldavate õpitulemuste korral on võib aineõpetaja kohustada õpilast osalema ainekonsultatsioonides. Õpetaja kirjutab vastavasisulise teate õpilase e-kooli märkustesse ja õpilasel on sellisel juhul kohustus konsultatsioonitunnis osaleda.

Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (3)

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. 

Konsultatsioonide ajad 2019/20. õppeaastal 

aineõpetaja

aeg

ruum

Õp Gerly Lehtmets

E alates 6. tunnist

T alates 7. tunnist

Lepi enne kokku! 

Inglise keele klass

Õp Kaja Kaju 

E 8. tund

K 7. tund ja kokkuleppel

Vene keele klass

Õp Siiri Tamm 

T 7. tund või kokkuleppel 

Käsitööklass

Õp Krista Tiitmaa 

E 7. tund või kokkuleppel

Muusikaklass

Õp Ann Roots 

N 6. tund, 7. tund

Lepi enne kokku!

2. klass

Õp Margit Reinpõld 

T 6. tund

Lepi enne kokku! 

1. klass

Õp Ingrid Asser 

T 7. tund

N 7. tund või kokkuleppel

Loodusainete klass

Õp Tanel Kipper 

T 7. tund

N 6. tund või kokkuleppel 

Matemaatikaklass

Õp Signe Mitt 

T 6. tund või kokkuleppel

3. klass

Õp Taiga Laur 

R 8. tund, kokkuleppel

Spordihoone

Õp Aili Roosa 

T 7. tund

N 7. tund

Eesti keele klass

Õp Innar Rohtsalu 

E ja N  

Lepi enne kokku!

Tööõpetuse klass