Meie koolist

Õpilasesindus


President: 

Asepresident: 

Meiliaadress: opilasesindus@imaverepk.ee

 

Liikmed: 

Agor

Aureelia

Chrislyn

Gerli

Grete

Kedi

Laura-Sandra

Maria-Lotta

Roko

.................

Imavere Põhikool otsib esindajat Järva Valla noortevolikogu koosseisu.

Hääletada ja kandideerida saavad kõik meie kooli õpilased alates 12. eluaastast.

Blanketi saab kooli huvijuhilt või õpetajate toast. 

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019015

President: 

Asepresident: 

Meiliaadress: opilasesindus@imaverepk.ee

 

Liikmed: 

Agor

Aureelia

Chrislyn

Gerli

Grete

Kedi

Laura-Sandra

Maria-Lotta

Roko

.................

Imavere Põhikool otsib esindajat Järva Valla noortevolikogu koosseisu.

Hääletada ja kandideerida saavad kõik meie kooli õpilased alates 12. eluaastast.

Blanketi saab kooli huvijuhilt või õpetajate toast. 

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019015