Uudised

Aasta õpitegu 04. november siiri.tamm


Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegusid ja õppijasõbralikku tööandjat.

1. novembril toimus  Tallinnas Sisekaitseakadeemias täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus tunnustati täiskasvanud õppijaid. Tänusündmusel kuulutati välja täiskasvanud aasta õppija 2019 ja õpiteod 2019. Allikas: https://www.andras.ee/et/tunnustati-aasta-oppijaid-ja-opitegusid

Järvamaalt esitati Imavere Kunstikoja Savikoda. Õnnitleme meie pikaaegset ja pühendunud juhendajat Ingrid Asserit!

ETKA Andras (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon) on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning tegeleb elukestva õppe edendamisega. Nende missiooniks on eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks. Nad motiveerivad inimesi end pidevalt arendama ja edasi õppima. Allikas: https://www.andras.ee/

 

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegusid ja õppijasõbralikku tööandjat.

1. novembril toimus  Tallinnas Sisekaitseakadeemias täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus tunnustati täiskasvanud õppijaid. Tänusündmusel kuulutati välja täiskasvanud aasta õppija 2019 ja õpiteod 2019. Allikas: https://www.andras.ee/et/tunnustati-aasta-oppijaid-ja-opitegusid

Järvamaalt esitati Imavere Kunstikoja Savikoda. Õnnitleme meie pikaaegset ja pühendunud juhendajat Ingrid Asserit!

ETKA Andras (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon) on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning tegeleb elukestva õppe edendamisega. Nende missiooniks on eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks. Nad motiveerivad inimesi end pidevalt arendama ja edasi õppima. Allikas: https://www.andras.ee/