Uudised

Distantsõppe küsitluse kokkuvõte 12. mai siiri.tamm


Distantsõpe Imavere Põhikoolis, küsitlusele vastas 22 õpilast ja 27 lapsevanemat. Enamus õpilasi alustab õppimist kella 10-12 vahel. Enamus vastas, et õppekoormus on paras. Lapsevanemad tõid välja selle, et õppekoormus võiks olla jagatud päevade peale võrdselt, algklassi lapsevanemad tõid välja, et iga aine jaoks võiks olla eraldi päev. Kõige rohkem oli vastatud, et vanemate abi on vaja üksikutes keerulistes asjades, vähem oli vastatud, et õpilane saab iseseivalt hakkama ja 7 õpilast tõid välja, et abi on vaja kõikides asjades. Kõige rohkem olid lapsevanemad vastanud, et õpilased hakkavad tööülesandeid liiga hilja tegema. Klassijuhataja ja õpetajate toetus oli vastanute arvates piisav, lisati, et õpetajate toetus on piisav ja klassijuhataja on samuti väga toetav. Kõige rohkem valmistab õpilastele rõõmu see, et saab hiljem ärgata, kodus olla ja ise oma aega planeerida. Kõige rohkem muret valmistab see, et lapsed ei saa sõpradega koos olla. Ettepanekud distantsõppe osas olid, et veebitunde võiks rohkem olla, enamus soovitasid jätakata nii nagu oleme siiani toimetanud.

Karmen Kaljula

Distantsõpe Imavere Põhikoolis, küsitlusele vastas 22 õpilast ja 27 lapsevanemat. Enamus õpilasi alustab õppimist kella 10-12 vahel. Enamus vastas, et õppekoormus on paras. Lapsevanemad tõid välja selle, et õppekoormus võiks olla jagatud päevade peale võrdselt, algklassi lapsevanemad tõid välja, et iga aine jaoks võiks olla eraldi päev. Kõige rohkem oli vastatud, et vanemate abi on vaja üksikutes keerulistes asjades, vähem oli vastatud, et õpilane saab iseseivalt hakkama ja 7 õpilast tõid välja, et abi on vaja kõikides asjades. Kõige rohkem olid lapsevanemad vastanud, et õpilased hakkavad tööülesandeid liiga hilja tegema. Klassijuhataja ja õpetajate toetus oli vastanute arvates piisav, lisati, et õpetajate toetus on piisav ja klassijuhataja on samuti väga toetav. Kõige rohkem valmistab õpilastele rõõmu see, et saab hiljem ärgata, kodus olla ja ise oma aega planeerida. Kõige rohkem muret valmistab see, et lapsed ei saa sõpradega koos olla.

Ettepanekud distantsõppe osas olid, et veebitunde võiks rohkem olla, enamus soovitasid jätakata nii nagu oleme siiani toimetanud.

Karmen Kaljula