Uudised

Kuidas toetada last distantsõppes /kokkuvõte veebiseminarist 15. märts siiri.tamm


15.03 toimus veebiseminar lapsevanematele.

Seda saab vaadata SIIN

.........................................

· Mõelda läbi, kas ja kuidas laps saab kodus hakkama.

· Mõelda läbi päevakava (ärkamine, hommikusöök, õppimise aeg, pauside tegemine, lõuna). Panna kirja. Kasutada meeldetuletusi. Mis on need hetked, kui vanem on lapse jaoks olemas. Puhkeaeg. Kaasata otsustes lapsi, arutada koos. Kuidas kontrollime, motiveerime reeglitest kinni pidama. Oluline on positiivne hoiak kogu olukorra suhtes. Tunnustagem lapsi nende töö ja edusammude eest. Kui oleme esimese nädala jooksul rutiini saavutanud, saame edasi mõelda.

· Hoida lapsega ühendust nii kuis võimalik (suhelda päeva vältel, paluda ka vanavanematel helistada).

· Hoida sidet kooliga.

· Hoida rutiini uneaja suhtes.

· Kontrollida nutiseadmete töökorda ja laadida akud.

· Veenduda, et lapsel on ligipääs eKooli.

 

Õppetöö tehnilised võimalused.

Kui kodus puuduvad õppetöö tegemiseks vajalikud tehnilised võimalused:

1. Kool (õpetaja, klassijuhataja, juhtkond) on ekirja või telefonikõne kaugusel, võtta ühendust. Kokkulepped.

2. Seadme laenutamise võimalus koolist, sõbralt, tööandjalt.

Õpetada lapsele seadme kasutamist. Kui ei tööta või lapsel midagi juhtub, siis see on ka OK. Igaühel võib juhtuda.

Konto paroolid – veenduda, et laps neid teaks ja saab sisse logitud.

Kui keskkond on keeruline ja lapsed ei oska seal toimetada, siis anda õpetajale tagasisidet selle kohta.

 

Kui ei oska last aidata

· koostöö kooliga – lapse õpetajaga, klassijuhatajaga.

 

Kui laps jääb haigeks, kirjutada eKooli teavitus.

Ohuteemad (sõbrad tahavad ühiselt aega veeta, lapse nutisõltuvus – palun teavita kooli ja lepi kokku, millal laps teeb töid).

Digiohutus

Suhtlemine, kuidas me koostööd teeme ja kannatlikkus. Kokkulepped tehniliste vahendite kasutamisel. Vastavalt lapse vanusele. Kõige keerulisem on see esimene nädal ilmselt esimesele ja teisele kooliastmele. Infoga ümberkäimine. Igal teol on tagajärg. Arvuti asukoht kodus – vanem võiks mööda liikudes näha, mis seal toimub. Öösel nutiseadmed on kokkulepitud kohas, mitte lapse magamistoas. Vestluskanalid, infokanalid – kui hakkame neid looma. Paroolid panna kirja esialgu kuni meelde jäävad.

Kas kõik suhtluskeskkonnad või äpid on minu lapsele vanuseliselt lubatud? Messenger videokõneks ja vestluseks. Kui mina vanemana ei luba lapsel oma tööarvutis olla, siis mis alternatiivi ma pakun.

Kui lapsevanemal tekib küsimus digiohutuse korral, siis võib pöörduda lapse klassijuhataja või õpetaja poole. Kui õpetaja ei oska aidata, võtta ühendust kooli juhtkonna liikmega või Eesti Haridustehnoloogide Liiduga.

Opiq keskkond – õpetaja ei saa seal klassiga tööd teha, kui õpilasel ei ole isiklikku eKooli kontot. Lapsel peaks olema isiklik eKooli konto.

Liikumine. Teadlikult tuleb tähelepanu pöörata. Et silmadele puhkust anda ja kehaasendit muuta. Panna endale meeldetuletusi. Tehnoloogia peaks olema kasutatud eesmärgipäraselt!

Suhtlemine. Õppimisele lisaks ka meelelahutus ja sõpradega suhtlemine. Ühised kokkulepped, piirid. Mis eeskujuks ma vanemana ise olen? Sõpradega suhtlemiseks piirangud koos lapsega üle vaadata ja avada need keskkonnad, kus saab suhelda. Õppimise aeg on õppimiseks – selleks ajaks peaks suhtlemise kinni panema. Võib ka helistada.

Lapsevanemaid toetavad abimaterjalid: järelvaatamisest uurida slaide; FB grupp Kodune kaugõpe, HITSA materjalid, Tark vanem ja Targalt internetis, Turvaline internet – digimaailma teejuht, Innove, Rajaleidja

Kui laps ei soovi õppida? Küsimus lapsele – miks sa ei taha, et ma sind aitan/kontrollin? Vanem võib õpetajale probleemist teada anda. Kui ma tegelikult ka ei oska, on see täiesti normaalne. See on usaldussuhe vanemaga, aineõpetajaga. Mida vanemas astmes on laps, seda teravamaks võivad minna suhted.

Oluline on vanemal vahepeal jälgida, kas laps on järje peal.

Kes toetab õpetajat ja kes neid aitab? Alustada sellest, mida igapäevaselt on klassitunnis rakendatud. Uute võimaluste kasutuselevõtmisega tasub veidi viivitada.

Õppimise rõõmu ja toetagem üksteist!

Kokkuvõtte koostas direktor Tiina Lohur

15.03 toimus veebiseminar lapsevanematele.

Seda saab vaadata SIIN

.........................................

· Mõelda läbi, kas ja kuidas laps saab kodus hakkama.

· Mõelda läbi päevakava (ärkamine, hommikusöök, õppimise aeg, pauside tegemine, lõuna). Panna kirja. Kasutada meeldetuletusi. Mis on need hetked, kui vanem on lapse jaoks olemas. Puhkeaeg. Kaasata otsustes lapsi, arutada koos. Kuidas kontrollime, motiveerime reeglitest kinni pidama. Oluline on positiivne hoiak kogu olukorra suhtes. Tunnustagem lapsi nende töö ja edusammude eest. Kui oleme esimese nädala jooksul rutiini saavutanud, saame edasi mõelda.

· Hoida lapsega ühendust nii kuis võimalik (suhelda päeva vältel, paluda ka vanavanematel helistada).

· Hoida sidet kooliga.

· Hoida rutiini uneaja suhtes.

· Kontrollida nutiseadmete töökorda ja laadida akud.

· Veenduda, et lapsel on ligipääs eKooli.

 

Õppetöö tehnilised võimalused.

Kui kodus puuduvad õppetöö tegemiseks vajalikud tehnilised võimalused:

1. Kool (õpetaja, klassijuhataja, juhtkond) on ekirja või telefonikõne kaugusel, võtta ühendust. Kokkulepped.

2. Seadme laenutamise võimalus koolist, sõbralt, tööandjalt.

Õpetada lapsele seadme kasutamist. Kui ei tööta või lapsel midagi juhtub, siis see on ka OK. Igaühel võib juhtuda.

Konto paroolid – veenduda, et laps neid teaks ja saab sisse logitud.

Kui keskkond on keeruline ja lapsed ei oska seal toimetada, siis anda õpetajale tagasisidet selle kohta.

 

Kui ei oska last aidata

· koostöö kooliga – lapse õpetajaga, klassijuhatajaga.

 

Kui laps jääb haigeks, kirjutada eKooli teavitus.

Ohuteemad (sõbrad tahavad ühiselt aega veeta, lapse nutisõltuvus – palun teavita kooli ja lepi kokku, millal laps teeb töid).

Digiohutus

Suhtlemine, kuidas me koostööd teeme ja kannatlikkus. Kokkulepped tehniliste vahendite kasutamisel. Vastavalt lapse vanusele. Kõige keerulisem on see esimene nädal ilmselt esimesele ja teisele kooliastmele. Infoga ümberkäimine. Igal teol on tagajärg. Arvuti asukoht kodus – vanem võiks mööda liikudes näha, mis seal toimub. Öösel nutiseadmed on kokkulepitud kohas, mitte lapse magamistoas. Vestluskanalid, infokanalid – kui hakkame neid looma. Paroolid panna kirja esialgu kuni meelde jäävad.

Kas kõik suhtluskeskkonnad või äpid on minu lapsele vanuseliselt lubatud? Messenger videokõneks ja vestluseks. Kui mina vanemana ei luba lapsel oma tööarvutis olla, siis mis alternatiivi ma pakun.

Kui lapsevanemal tekib küsimus digiohutuse korral, siis võib pöörduda lapse klassijuhataja või õpetaja poole. Kui õpetaja ei oska aidata, võtta ühendust kooli juhtkonna liikmega või Eesti Haridustehnoloogide Liiduga.

Opiq keskkond – õpetaja ei saa seal klassiga tööd teha, kui õpilasel ei ole isiklikku eKooli kontot. Lapsel peaks olema isiklik eKooli konto.

Liikumine. Teadlikult tuleb tähelepanu pöörata. Et silmadele puhkust anda ja kehaasendit muuta. Panna endale meeldetuletusi. Tehnoloogia peaks olema kasutatud eesmärgipäraselt!

Suhtlemine. Õppimisele lisaks ka meelelahutus ja sõpradega suhtlemine. Ühised kokkulepped, piirid. Mis eeskujuks ma vanemana ise olen? Sõpradega suhtlemiseks piirangud koos lapsega üle vaadata ja avada need keskkonnad, kus saab suhelda. Õppimise aeg on õppimiseks – selleks ajaks peaks suhtlemise kinni panema. Võib ka helistada.

Lapsevanemaid toetavad abimaterjalid: järelvaatamisest uurida slaide; FB grupp Kodune kaugõpe, HITSA materjalid, Tark vanem ja Targalt internetis, Turvaline internet – digimaailma teejuht, Innove, Rajaleidja

Kui laps ei soovi õppida? Küsimus lapsele – miks sa ei taha, et ma sind aitan/kontrollin? Vanem võib õpetajale probleemist teada anda. Kui ma tegelikult ka ei oska, on see täiesti normaalne. See on usaldussuhe vanemaga, aineõpetajaga. Mida vanemas astmes on laps, seda teravamaks võivad minna suhted.

Oluline on vanemal vahepeal jälgida, kas laps on järje peal.

Kes toetab õpetajat ja kes neid aitab? Alustada sellest, mida igapäevaselt on klassitunnis rakendatud. Uute võimaluste kasutuselevõtmisega tasub veidi viivitada.

Õppimise rõõmu ja toetagem üksteist!

Kokkuvõtte koostas direktor Tiina Lohur