Uudised

Luulelumi 03. november siiri.tamm


Imavere Põhikoolis toimus 29. oktoobril lasteluulepäev "Luulelumi". Sündmus oli pühendatud Imaverest pärit luuletajale Reinhold Kamsenile. Külas käis ka Heiki Vilep, kes on on eesti muusik, kirjanik, lastekirjanik ja luuletaja.

Päev möödus ilusate luuletuste taustal.

Sündmuse korraldas Imavere töökas ja asjalik naispere mitmest erinevast asutusest. Kiidame neid!

Õp Anni mõtteid sündmusest

Reinhold Kamsenile pühendatud luulelumi „Küll on kena kelguga…“

Imavere Põhikool soovib hakata korraldama alates käesoleva aasta oktoobrikuust Reinhold Kamsenile pühendatud luulepäeva. Kaasates üritusse ka Imavere Rahvamaja ja koolimajas asuva raamatukogu. Viimati mainitusse on juba eelmise aasta oktoobrikuus paigaldatud Kamsenile pühendatud infotahvlid ja algatatud omakooliline R. Kmsenile pühendatud luulepäev, kus külalisesinejaks oli Reinhold Kamseni lapselaps. Üritust on plaanis pidada iga aasta oktoobrikuus, selleks sobival kuupäeval. Sel kuul on Reinhold Kamseni sünnipäev.

Miks me seda teeme? Et juurutada kodukoha traditsioonide varamusse ja väärtustada panust, mida Kamsen on andnud Eesti kultuuriloole. Laiendada õpilaste ja ka õpetajate silmaringi, arendada esinemisjulgust ja loovaid lahendusi, tugevdada sõpruskonda.

Luulepäeval astuvad üles Järva valla koolide 1.-6. klasside õpilased. Esitusele tuleb üks Reinhold Kamseni luuletus ning ühe tänapäeva Eesti luule viljeleja looming. Vaba valiku looming võib olla etendatud, kasutada võib kostüüme, rekvisiite, muusikat ja muud loovat lahendust. Lubatud ka duett. Ajaliseks piiranguks 5 kuni 10 minutit esineja(te) kohta.

Peale esimest, Kamseni loomingu fooru, pakume kohtumist huvitava inimesega, juhendajatega töötuba või toimub mõnus vestlusring, kus esinejad saavad arutleda, miks valiti just see luuletaja ja esitlus, kuidas valmistuti ja millised olid keerukohad, mis jäi meelde Kamsenist, ka lõbus viktoriin pole paha.

Kehakinnituspaus toimub just sel ajal, kui komisjon otsuseid tegemas. Igal aastal võiks komisjoni, loosi teel, valida ka kaks Järva valla kooli õpetajat.

Kõik osalejad saavad tänukirjad ja Imavere kooli logoga šokolaadi.

I, II ja III koht on auhinnalised ( kvaliteetsed värvipliiatsid, mälupulk, joogipudel, raamat ).

Luulelumi kui iga-aastane sündmus rikastab kindlasti kohalikku kultuurielu, loob uusi traditsioone, suurendab kogukondlikku initsiatiivi ja koostööd. Samas saavad Järva valla koolid anda omapoolse panuse Reinhold Kamseni tuntuse tõstmiseks.

 

Ajakava

9. 45 - 10.00 kogunemine

10.00 -10. 15 „Küll on kena kelguga“ laul, natuke Kamsenist ja luulepäevast

10.20 – 11. 00 Kamseni luule kuulamine luulepäevale tulnud õpilaste esituses

11. 15 – 12. 10 Eesti luuletaja looming loovalt esitades

12. 15 – 12. 35 söögipaus

12. 45 – 13. 30 külalisesineja või töötuba ( komisjon teeb otsust )

13. 35 – 14. 00 auhindade jagamine ja luulepäeva lõpetamine

 

Imavere Põhikoolis toimus 29. oktoobril lasteluulepäev "Luulelumi". Sündmus oli pühendatud Imaverest pärit luuletajale Reinhold Kamsenile. Külas käis ka Heiki Vilep, kes on on eesti muusik, kirjanik, lastekirjanik ja luuletaja.

Päev möödus ilusate luuletuste taustal.

Sündmuse korraldas Imavere töökas ja asjalik naispere mitmest erinevast asutusest. Kiidame neid!

Õp Anni mõtteid sündmusest

Reinhold Kamsenile pühendatud luulelumi „Küll on kena kelguga…“

Imavere Põhikool soovib hakata korraldama alates käesoleva aasta oktoobrikuust Reinhold Kamsenile pühendatud luulepäeva. Kaasates üritusse ka Imavere Rahvamaja ja koolimajas asuva raamatukogu. Viimati mainitusse on juba eelmise aasta oktoobrikuus paigaldatud Kamsenile pühendatud infotahvlid ja algatatud omakooliline R. Kmsenile pühendatud luulepäev, kus külalisesinejaks oli Reinhold Kamseni lapselaps. Üritust on plaanis pidada iga aasta oktoobrikuus, selleks sobival kuupäeval. Sel kuul on Reinhold Kamseni sünnipäev.

Miks me seda teeme? Et juurutada kodukoha traditsioonide varamusse ja väärtustada panust, mida Kamsen on andnud Eesti kultuuriloole. Laiendada õpilaste ja ka õpetajate silmaringi, arendada esinemisjulgust ja loovaid lahendusi, tugevdada sõpruskonda.

Luulepäeval astuvad üles Järva valla koolide 1.-6. klasside õpilased. Esitusele tuleb üks Reinhold Kamseni luuletus ning ühe tänapäeva Eesti luule viljeleja looming. Vaba valiku looming võib olla etendatud, kasutada võib kostüüme, rekvisiite, muusikat ja muud loovat lahendust. Lubatud ka duett. Ajaliseks piiranguks 5 kuni 10 minutit esineja(te) kohta.

Peale esimest, Kamseni loomingu fooru, pakume kohtumist huvitava inimesega, juhendajatega töötuba või toimub mõnus vestlusring, kus esinejad saavad arutleda, miks valiti just see luuletaja ja esitlus, kuidas valmistuti ja millised olid keerukohad, mis jäi meelde Kamsenist, ka lõbus viktoriin pole paha.

Kehakinnituspaus toimub just sel ajal, kui komisjon otsuseid tegemas. Igal aastal võiks komisjoni, loosi teel, valida ka kaks Järva valla kooli õpetajat.

Kõik osalejad saavad tänukirjad ja Imavere kooli logoga šokolaadi.

I, II ja III koht on auhinnalised ( kvaliteetsed värvipliiatsid, mälupulk, joogipudel, raamat ).

Luulelumi kui iga-aastane sündmus rikastab kindlasti kohalikku kultuurielu, loob uusi traditsioone, suurendab kogukondlikku initsiatiivi ja koostööd. Samas saavad Järva valla koolid anda omapoolse panuse Reinhold Kamseni tuntuse tõstmiseks.

 

Ajakava

9. 45 - 10.00 kogunemine

10.00 -10. 15 „Küll on kena kelguga“ laul, natuke Kamsenist ja luulepäevast

10.20 – 11. 00 Kamseni luule kuulamine luulepäevale tulnud õpilaste esituses

11. 15 – 12. 10 Eesti luuletaja looming loovalt esitades

12. 15 – 12. 35 söögipaus

12. 45 – 13. 30 külalisesineja või töötuba ( komisjon teeb otsust )

13. 35 – 14. 00 auhindade jagamine ja luulepäeva lõpetamine