Oluline

Teated/ Lastevanemate koosolek 04. september Imavere Põhikool


 

Imavere Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 30. septembril algusega kell 17.30 rahvamaja saalis 

Päevakorras: 

17.30-18 rahvatants, huvitegevus (Inga Väli, Karmen Kaljula) 

18.00-18.30 piirkonna konstaabel või noorsoopolitsei (Mati Seire v Kadri Toom) 

18.30     kooliõe info (Inga Okas) 

                4.-6. kl (II kooliastme) lastevanemate esindaja valimine hoolekogu koosseisu (Tiina Lohur) 

                õppetegevusest ja VEPAst (Margit Reinpõld) 

koolielu korraldusest (Tiina Lohur) 

vaba vestlus 

Küsimused ja ettepanekud võib saata tiina.lohur@imaverepk.ee 

...................................

Praktiline loeng-koolitus ,, Laste lugemisraskuste seos silmadega. Miks ei meeldi lapsele lugeda?“

Koolitaja: neurooptometrist – nägemisterapeut Karmen Johansson

Koolituse toimumise aeg: 01. oktoober (N), kell 16.00 Türi Ühisgümnaasium, Tolli 62.

Miks on nii, et osadel lastel on raskem lugema õppida ning lugeda kui teistel? Pikemate sõnade lugemine läheb raskustega, ära kaob järg, sisse tulevad tähevahetused, lugemisel tekib kergesti väsimus ja tüdimus, püsivust ei ole ka lähiala tegevustes, peenmotoorikat nõudvad tegevused on raskendatud ning pallimängudes tuntakse ebakindlust. Selle kõige põhjus võib olla lapse silmade koostöö nõrkuses. Tänaseks on tehtud hulganisti teaduslikke uuringuid, kus kirjeldatakse silmadega seotud koostööhäireid kui ühte peamist funktsionaalse lugemisoskuse probleemi.

Silmade koostööhäirega lastel ilmnevad hilisemas kooliastmes ka muud silmade probleemid nagu valgustundlikkus, kuivale silmale sarnased sümptomid ja peavalu. Nende laste sotsiaalne suhtlemine on samuti sageli tagasihoidlik, mistõttu võivad nad sattuda ka kiusamise ohvriks. On palju täiskasvanuidki, kellele samadel põhjustel tundub lugemine väsitav ning ebamugav.

Koolitusel antakse ka lihtsaid ning praktilisi näpunäiteid, kuidas selliseid lapsi märgata ning toetada.

Ootame osalema õpetajaid, kasvatajaid, eripedagooge, logopeede, sotsiaaltöötajaid, teemast huvitatud lapsevanemaid ning täiskasvanuid.

 

Orienteeruv kestus: ca 2h

Koolituse paremaks korraldamiseks palume eelnevalt registreeruda tyri@perepesa.ee

Rohkem infot silmade tervise ja nägemistervise kohta:

www.nagemisteraapia.ee ja https://www.facebook.com/nagemisteraapia

..........................

Psühholoogi ajad

...........................

Tööd on alustanud pikapäevarühm. Palume vanematel täita avaldus ja kooli edastada kas digitaalselt või paberkandjal. AVALDUS

Suvel toimus hoolekogu koosolek. Tutvu SIIN

............................

2020. aasta õpilasleiutajate riikliku  konkursi väljakuulutamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imavere Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 30. septembril algusega kell 17.30 rahvamaja saalis 

Päevakorras: 

17.30-18 rahvatants, huvitegevus (Inga Väli, Karmen Kaljula) 

18.00-18.30 piirkonna konstaabel või noorsoopolitsei (Mati Seire v Kadri Toom) 

18.30     kooliõe info (Inga Okas) 

                4.-6. kl (II kooliastme) lastevanemate esindaja valimine hoolekogu koosseisu (Tiina Lohur) 

                õppetegevusest ja VEPAst (Margit Reinpõld) 

koolielu korraldusest (Tiina Lohur) 

vaba vestlus 

Küsimused ja ettepanekud võib saata tiina.lohur@imaverepk.ee 

...................................

Praktiline loeng-koolitus ,, Laste lugemisraskuste seos silmadega. Miks ei meeldi lapsele lugeda?“

Koolitaja: neurooptometrist – nägemisterapeut Karmen Johansson

Koolituse toimumise aeg: 01. oktoober (N), kell 16.00 Türi Ühisgümnaasium, Tolli 62.

Miks on nii, et osadel lastel on raskem lugema õppida ning lugeda kui teistel? Pikemate sõnade lugemine läheb raskustega, ära kaob järg, sisse tulevad tähevahetused, lugemisel tekib kergesti väsimus ja tüdimus, püsivust ei ole ka lähiala tegevustes, peenmotoorikat nõudvad tegevused on raskendatud ning pallimängudes tuntakse ebakindlust. Selle kõige põhjus võib olla lapse silmade koostöö nõrkuses. Tänaseks on tehtud hulganisti teaduslikke uuringuid, kus kirjeldatakse silmadega seotud koostööhäireid kui ühte peamist funktsionaalse lugemisoskuse probleemi.

Silmade koostööhäirega lastel ilmnevad hilisemas kooliastmes ka muud silmade probleemid nagu valgustundlikkus, kuivale silmale sarnased sümptomid ja peavalu. Nende laste sotsiaalne suhtlemine on samuti sageli tagasihoidlik, mistõttu võivad nad sattuda ka kiusamise ohvriks. On palju täiskasvanuidki, kellele samadel põhjustel tundub lugemine väsitav ning ebamugav.

Koolitusel antakse ka lihtsaid ning praktilisi näpunäiteid, kuidas selliseid lapsi märgata ning toetada.

Ootame osalema õpetajaid, kasvatajaid, eripedagooge, logopeede, sotsiaaltöötajaid, teemast huvitatud lapsevanemaid ning täiskasvanuid.

 

Orienteeruv kestus: ca 2h

Koolituse paremaks korraldamiseks palume eelnevalt registreeruda tyri@perepesa.ee

Rohkem infot silmade tervise ja nägemistervise kohta:

www.nagemisteraapia.ee ja https://www.facebook.com/nagemisteraapia

..........................

Psühholoogi ajad

...........................

Tööd on alustanud pikapäevarühm. Palume vanematel täita avaldus ja kooli edastada kas digitaalselt või paberkandjal. AVALDUS

Suvel toimus hoolekogu koosolek. Tutvu SIIN

............................

2020. aasta õpilasleiutajate riikliku  konkursi väljakuulutamine