Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


 


Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja õpilaste vastuvõtukord asuvad järgneval lingil  https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019050

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Imavere Põhikoolis

Lapse vastuvõtt kooli

Infot saab kirjutades e-mailile: Imavere.Pohikool@jarva.ee  (kooli telefonidel 3897 593 ja 53 738 483)

 http://jarvavald.kovtp.ee/esimest-korda-kooli-mineva-lapse-toetus

 

 

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja õpilaste vastuvõtukord asuvad järgneval lingil  https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019050

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Imavere Põhikoolis

Lapse vastuvõtt kooli

Infot saab kirjutades e-mailile: Imavere.Pohikool@jarva.ee  (kooli telefonidel 3897 593 ja 53 738 483)

 http://jarvavald.kovtp.ee/esimest-korda-kooli-mineva-lapse-toetus